2023 YKS'da önceki sene olduğu gibi konu kısıtlaması yapılmayacağını ÖSYM açıkladı buna göre, YKS'ye girecek tüm adaylar lise müfredatının tamamından sorumlu olacak. Bu açıklamaya göre yeni konu listesi;

TYT Konuları AYT Konuları
■ Sözcükte Anlam ■ Edebiyat-Felsefe İlişkisi
■ Cümlede Anlam ■ Edebiyat-Psikoloji ilişkisi
■ Paragraf ■ Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
■ Ses Bilgisi ■ İlk Örneklerden Günümüze Türkçe'nin Önemli Sözlükleri
■ Yazım Kuralları ■ Yazım Kuralları
■ Noktalama İşaretleri ■ Noktalama İşaretleri
■ Sözcükte Yapı ■ 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi nde Hikaye
■ İsimler Küçürek (Minimal) Hikaye
■ Sıfatlar ■ Kelimede Anlam
■ Zamirler ■ Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
■ Zarflar ■ Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
■ Edat-Bağlaç-Ünlem ■ Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
■ Fiiller ■ Garip Akımını Temsil Eden Şiir
■ Fiilde Çatı ■ İkinci Yeni Şiiri
■ Fiilimsiler ■ Dini Değerleri. Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
■ Cümlenin Öğeleri ■ 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri öne Çıkaran Şiir
■ Cümle Türleri ■ Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
■ Anlatım Bozuklukları ■ Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
■ 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
■ Türk Dünyası Edebiyatında Roman
■ Dünya Edebiyatında Roman
■ 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu Deneme Nedir?
■ Dünya Edebiyatında Deneme
■ Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
■ Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme «Söylev (Nutuk) Nedir?
■ Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
■ İslamiyet’in Kabulünden önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
TYT Konuları AYT Konuları
■ Temel Kavramlar ■ Logaritma
■ Sayı Basamakları ■ Diziler
■ Rasyonel Sayılar ■ Trigonometri
■ Ondalıklı Sayılar ■ Limit
■ Basit Eşitsizlikler ■ Türev
■ Mutlak Değer ■ integral
■ Üslü Sayılar
■ Köklü Sayılar
■ Çarpanlara Ayırma
■ Denklem Çözme
■ Oran-Orantı
■ Problemler
■ Kümeler
■ Fonksiyonlar
■ Permütasyon
■ Kombinasyon
■ Binom
■ Olasılık
■ İstatistik
■ Polinomlar
■ 2. Dereceden Denklemler
■ Karmaşık Sayılar
■ Parabol
TYT Konuları AYT Konuları
■ Doğruda Açılar ■ Doğruda Açılar
■ Üçgende Açılar ■ Üçgende Açılar
■ Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları ■ Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
■ Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik ■ Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
■ Dik Üçgen, Pisagor.Oklid Teoremi ■ Dik Üçgen, Pisagor.Oklid Teoremi
■ İkizkenar ve Eşkenar Üçgen ■ İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
■ Üçgende Açıortay ■ Üçgende Açıortay
■ Üçgende Kenarortay ■ Üçgende Kenarortay
■ Üçgende Alan ■ Üçgende Alan
■ Çokgenler ■ Çokgenler
■ Genel Dörtgenler ■ Genel Dörtgenler
■ Paralelkenar ■ Paralelkenar
■ Eşkenar Dörtgen ■ Eşkenar Dörtgen
■ Diktörtgen ■ Diktörtgen
■ Kare ■ Kare
■ Deltoid ■ Deltoid
■ Yamuk ■ Yamuk
■ Çemberde Açılar ■ Çemberde Açılar
■ Çemberde Uzunluk ■ Çemberde Uzunluk
■ Dairede Alan ■ Dairede Alan
■ Katı Cisimler ■ Katı Cisimler
■ Doğrunun Analitik İncelenmesi ■ Doğrunun Analitik İncelenmesi
■ Analilitik Düzlemde Temel Dönüşümler
■ Çemberin Analitik İncelenmesi
TYT Konuları AYT Konuları
■ Fizik Bilimine Giriş ■ Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
■ Madde ve Özellikleri ■ Basit Makineler
■ Sıvıların Kaldırma Kuvveti ■ Çizgisel Hız, Açısal Hız
■ Basınç ■ Merkezcil Kuvvet, Merkezcil ivme
■ Isı ve Sıcaklık ■ Eylemsizlik Momenti
■ Genleşme ■ Açısal Momentum
■ Doğrusal Hareket ■ Kütle Çekim Kuvveti
■ İş Enerji ■ Uzanım, Genlik
■ Işık ve Gölge ■ Geri Çağırıcı Kuvvet
■ Düzlem Ayna ■ Denge Noktası
■ Küresel Aynalar ■ Yay Sarkacı, Basit Sarkaç
Kırılma ve Renkler ■ Girişim, Kırınım
Merceler ve Aydınlanma ■ Doppler Olayı
Elektrostatik ■ Elektromanyetik Dalga
■ Elektrik Akımı ve Devreler ■ Elektromanyetik Spektrum
Temel Dalga Bilgileri ■ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
Yay Dalgaları ■ Elektriksel Potansiyel
Su Dalgalan ■ Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Ses ve Deprem Dalgaları ■ Manyetizma Ve Elektromanyetik İndükleme
■ Alternatif Akım
■ Transformatörler
TYT Konuları AYT Konuları
■ Atom, Bohr Atom Teorisi
■ Enerji Seviyesi
■ Uyarılma, iyonlaşma, Işıma
■ Büyük patlama
■ Ait parçacık, Antimadde
■ Radyoaktivite
■ Fisyon, Füzyon
■ özel Görelilik
■ Siyah Cisim Işıması
■ Fotoelektrik Olayı
■ Compton Olayı
■ De Broglie Dalga Boyu
Görüntüleme Teknolojisi
■ Yarı İletken
■ Diyot, Transistor
■ LED
■ Güneş Pili
■ Süper iletken
■ Nanoteknoloji
■ Nanobilim
■ LASER
TYT Konuları AYT Konuları
■ Kimya Bilimi ■ Atomun Yapısı Ve Periyodik Cetvel
■ Atom ve Yapısı Gazlar
■ Periyodik Sistem ■ Çözeltiler
■ Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ■ Kimyasal Tepkimelerde Enerji
■ Asitler-Bazlar ve Tuzlar ■ Kimyasal Tepkimelerde Hız
■ Bileşikler ■ Kimyasal Tepkimelerde Denge
■ Kimyasal Tepkimeler ■ İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
■ Kimyanın Temel Yasaları ■ Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
■ Maddenin Halleri ■ Elektroliz
■ Karışımlar ■ Anorganik ve Organik Bileşikler
■ Kimya Her Yerde ■ Basit Formül ve Molekül Formülü
■ Doğada Karbon
■ Lewis Formülleri
■ Hibritleşme-Molekül Geometrisi
■ Mol Kavramı (ÇIKABİLİR)
■ Kimyasal Hesaplamalar (ÇIKABİLİR)
TYT Konuları AYT Konuları
■ Hidrokarbonlar
■ Fonksiyonel Gruplar
■ Alkoller
■ Eterler
■ Karbonil Bileşikleri
■ Karboksilik Asitler
■ Esterler
■ Fosil Yakıtlar
■ Alternatif Enerji Kaynakları
TYT Konuları AYT Konuları
■ Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler ■ Nükleik Asitler
■ Organik Bileşikler ■ Protein Sentezi
■ Hücre ■ Genetik Uygulamaları
■ Madde Geçişleri ■ Fotosentez
■ DNA-RNA ■ Fotosentez ve Kemosentez
■ Protein Sentezi ■ Solunum
■ Enzimler ■ Fotosentez ve Solunumun Karşılaştırılması
■ Canlıların Sınıflandırılması
■ Ekoloji
■ Hücre Bölünmeleri
■ Eşeysiz-Eşeyli Üreme
■ İnsanda üreme ve Gelişme
■ Mendel Genetiği
■ Kan Gruplan
■ Cinsiyete Bağlı Kalıtım
TYT Konuları AYT Konuları
■ Bitkisel Yapılar
■ Bitkisel Hormonlar
■ Bitkilerde Madde Taşınması
■ Bitkilerde Üreme
■ Canlılar ve Çevre
TYT Konuları AYT Konuları
■ Tarih Bilimine Giriş ■ 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
■ Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ■ Milli Mücadele
■ Eski Türk Tarihi ■ Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
■ İslam Tarihi ■ ÇAĞDAŞ TÜRK TARİHİ
■ Türk-lslam Devletleri(10-13. yüzyıllar) ■ XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
■ Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar) ■ I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
■ Beylikten Devlete(1300-1453) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC), Orta Asya'daki Türk Devletler ve Toplulukları
■ Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600) ■ Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulması
■ Yeniçağ Avrupası(1453-1789) ■ Uzak Doğu'da Yeni Bir Güç: Japonya
■ Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ■ 1929 Dünya Ekonomik Krizi
■ Arayış Yılları(17. yüzyıl) ■ İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
■ 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi ■ iki Savaş Arası Dönemde Dünya
■ Yakınçağ Avrupası(1789....) ■ Yeni Bir Savaşa Doğru
■ En Uzun Yüzyıl(1800-1922) ■ Savaş Yılları
■ 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ■ Barışa Doğru
■ Dünya Savaşı ■ Savaşın Etkileri
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi ■ Savaş Yıllarında Türkiye
■ Kurtuluş Savaşında Cepheler ■ Blokların Kuruluşu
■ Türk İnkılabı ■ Paylaşılmayan Orta Doğu
■ Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Uzak Doğu'da Çatışma
■ Türk Dış Politikası ■ Asya ve Afrika'nın Kurtuluşu
■ Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
■ Soğuk Savaş Döneminde Dünya
TYT Konuları AYT Konuları
■ İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
■ II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
■ Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
■ 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya Yumuşama Dönemi ve Sonrası
■ Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci
■ Yumuşama Dönemi Çatışmaları
■ Barış İçinde Bir Arada Yaşama
■ Arap-lsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları
■ Uluslararası Politikada Petrolün Yeri
■ Iran-Irak Savaşı
■ Yumuşama Döneminde Oünya
■ Türk Dış Politikası
■ Türkiye'de Bunalımlı Yıllar
Küreselleşen Dünya
■ SSCB'de Değişen ve Sonuçlan
■ Asya'da Yeni Yapılanma
■ Doğu Bloku’dan Sonra Avrupa'da Yeni Arayışlar
■ Türkiye ve Avrupa Birliği
■ Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
■ Orta Doğu ve Afganistan'da ki Gelişmeler
■ Dünyadaki Gelişmeler
■ Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
■ 1980 Sonrası Türkiye
■ Küresel Sorunlar
■ Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
TYT Konuları AYT Konuları
■ Harita Bilgisi ■ Ekstrem Doğa Olayları
Dünyanın Şekli ve Hareketleri ■ Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
■ İklim Bilgisi Şehirleşme, Göç ve Sanayi İlişkisinin Toplumsal Etkileri
■ Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri ■ Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve İşlevsel Bölgeler
■ Yer’in Şekillenmesi ■ Ulaşım Sistemlerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler
■ İç ve Dış Kuvvetler ■ Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
■ Toprak Tipleri ■ Dünya Ticaret Merkezleri ve Türkiye de Ticaret
■ Nüfus ■ Türkiye'yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
Ortak Payda: Bölge
■ Ulaşım Yolları
■ Çevre ve İnsan
■ Doğal Afetler
TYT Konuları AYT Konuları

■ Türkiye'yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
■ Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
■ Kıtaların. Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel önemi
■ Türkiye'nin Jeopolitiği ve Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye ilişkisi
■ Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
■ Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
■ Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
Enerji Taşımacılığı
■ Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
■ Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci
TYT Konuları AYT Konuları
■ Felsefe’nin Alanı ■ Mantık ve Doğru Düşünme
■ Bilgi Felsefesi ■ Akıl İlkeleri
■ Bilim Felsefesi ■ Akıl Yürütmede Kullanılan Temel Terimler
■ Varlık Felsefesi ■ Akıl Yürütme Yöntemleri
■ Ahlak Felsefesi ■ Mantık ve Pratik Yaşam
■ Siyaset Felsefesi ■ Mantık ve Teknoloji
■ Sanat Felsefesi ■ Mantık ve Bilimsel Yöntem
■ Din Felsefesi ■ Kavram Nedir?
Kavram ve Terim ilişkisi
■ Nelik, Gerçeklik, Kimlik
■ içlem ve Kaplam
■ Kavram Çeşitleri
■ Beş Tümel
■ Kavramlar Arasındaki İlişkiler
■ Tanım
■ Önerme Olan ve Olmayan Cümleler
■ önerme Çeşitleri
■ Çıkarım Nedir?
■ Doğrudan Çıkarım
■ Karşı Olum Çıkarımları
■ Döndürme
■ Dolaylı Çıkarım
■ Kıyas Nedir?
■ Kıyas Kuralları
■ Kıyasta Mantıksal Zorunluluk ve Olasılık
■ Kıvas Çeşitleri
TYT Konuları AYT Konuları
■ Dilin İşlevleri
■ Çok Anlamlılık
■ Anlam Belirsizliği
■ Anlam Belirsizliğinin Sakıncaları
■ Olgusal ve Sözsel Tartışmalar
■ Anlama ve Tanımlama
■ Sembolik Mantığa Giriş
■ önermeler Mantığı
■ Önerme ve Yapısı
■ Basit ve Bileşik önermeler
■ Önerme Eklemleri
■ Klasik ve Sembolik
■ Mantıkta Çıkarım
■ Sembolleştirme
■ Doğruluk Değerini Yorumlama
■ Doğruluk Çizelgesi
■ Tutarlılık
■ Geçerlilik
■ Eşdeğerlik
■ Çözümleyici Çizelge Kuradan
■ Niceleme (Yüklemler) Mantığı
■ Sembolleştirme
■ Temel Kavramlar
■ Temel Kurallar
Çok Değerli Mantık
■ Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık

Diğer bağlantılar