Moderatör (Admin) hakkında blog yazıları

Proceedings of the National Academy of Sciences bülteninde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre matematik eğitimini bırakan gençlerde, (matematik eğitimine devam eden akranlarına kıyasla) beyin ve bilişsel gelişim bakımından daha büyük olumsuzluklar görülüyor.

Oxford Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde çalışan araştırmacıların yürüttüğü deneye, yaşları 14-18 arasında değişen 133 öğrenci katılmış. Dünya genelindeki ülkelerin büyük çoğunluğundan farklı olarak, İngiltere’de 16 yaşına gelen öğrenciler matematik eğitimini bırakmayı seçebiliyor. Bu durum sayesinde araştırmacılar, benzer bir çevreden gelen öğrencilerdeki bu özel eğitim eksikliğinin beyin gelişimi ve bilişi etkileyip etkilemediğini incelemişler.

Çalışmada, matematik eğitimi görmeyen öğrencilerin beyinlerinin önemli bir bölgesinde beyin plastisitesi bakımından (esneklik, yoğrulabilirlik) büyük önem taşıyan bir kimyasalın daha düşük seviyede bulunduğu görülmüş. Söz konusu bölge, aralarında muhakeme, problem çözme, matematik, bellek ve öğrenmenin de yer aldığı pek çok önemli bilişsel işlevle ilgili. Öğrencilerde bulunan bu beyin kimyasalının miktarına dayalı olarak, bilişsel kabiliyetlerinden bağımsız şekilde kimin matematik öğrenimi gördüğü ve kimin görmediği ayırt edilebiliyor. Dahası; beyindeki bu kimyasalın miktarı, matematikteki beceri seviyesinde 19 ay kadar sonra ölçülen değişimleri de iyi şekilde haber veriyor. Fakat gençler matematik eğitimini bırakmadan önce, beyin kimyasalında herhangi bir farklılık oluşmadığı görülmüş.

Çalışmaya önderlik eden ve Oxford Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilim profesörü olan Roi Cohen Kadosh şöyle aktarıyor: “Matematik becerileri, aralarında istihdam, sosyoekonomik durum ve zihinsel ile fiziksel sağlığın yer aldığı bir dizi fayda sunabiliyor. Gençlik ise hayatın, önemli beyin ve biliş değişimleriyle ilişkilendirilen önemli bir dönemini meydana getiriyor. Maalesef matematik öğrenimini bu yaşta bırakma seçeneğinin, öğrenimi bırakan ve devam eden gençler arasında bir boşluk oluşturduğu görülüyor. Bizim çalışmamız, eğitimin gelişmekte olan beyindeki etkisi ve biyoloji ile eğitim arasındaki karşılıklı etkiye yönelik yeni, biyolojik bir anlayış sunuyor.

“Bu farklılığın veya uzun vadeli etkilerinin önlenip önlenmeyeceği henüz bilinmiyor. Matematik herkese keyifli gelmiyor; bu yüzden, matematikle aynı beyin bölgesini çalıştıran mantık ve muhakeme eğitimi gibi muhtemel seçenekleri araştırmamız gerekiyor.”


[ 12966 defa okundu ]